krowy mamki stanowiące co to znaczy

Co znaczy Krowy mamki stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni)? Czym jest Samice.

Czy przydatne?

Co to jest Krowy mamki stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni)

Definicja po angielsku: Suckling cows owned by employees (members of co-operatives).

Definicja: Samice bydła domowego (Bos taurus) w wieku 2 lat i więcej albo młodsze, które miały już potomstwo, a z racji na rasę albo odmianę (rasy mięsne i krzyżówki z rasami mięsnymi) albo szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie albo raczej dla produkcji cieląt (mleko "mamek" używane jest do odchowu cieląt albo przeznaczane na paszę dla innych zwierząt) i krowy te stanowią własność pracowników gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego i odchowywane są na paszach wyprodukowanych na działkach deputatowych albo z wykorzystaniem deputatu paszowego.
Ujmuje się tu również krowy "mamki" wybrakowane z chowu i hodowli, które po okresie tuczu przeznaczone zostaną na rzeź

Czym jest Krowy mamki stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) znaczenie w Słownik na K .