mieszkania stanowiące co to znaczy

Co znaczy Mieszkania stanowiące własność gminy? Czym jest Mieszkania znajdujące się w budynkach.

Czy przydatne?

Co to jest Mieszkania stanowiące własność gminy

Definicja po angielsku: Dwellings owned by a gmina.

Definicja: Mieszkania znajdujące się w budynkach stanowiących w całości własność gminy i mieszkania będące własnością gminy, lecz znajdujące się w budynkach stanowiących nieruchomości wspólne, jest to mieszkania, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ogółu mieszkańców gminy; mieszkania przekazane gminie, lecz pozostające w dyspozycji jednostek użyteczności publicznej, jak: ZOZ, jednostki mechanizmu oświaty, edukacji, kultury i tym podobne, wykorzystywane raczej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych pracowników tych jednostek.1) Mieszkania będące własnością gminy z reguły znajdują się w zarządzie komunalnej jednostki organizacyjnej specjalnie powołanej do kierowania zasobami mieszkaniowymi gminy (na przykład Przedsiębiorstwo/Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Zarząd Domów Komunalnych) albo bezpośrednio w zarządzie urzędu gminy.

2) W badaniach statystycznych "mieszkania stanowiące własność gminy" obejmują także mieszkania będące własnością powiatu (lokalnej, powiatowej wspólnoty samorządowej) nie stanowiące mienia jakiejkolwiek gminy

Czym jest Mieszkania stanowiące własność gminy znaczenie w Słownik na M .