mieszkania stanowiące co to znaczy

Co znaczy Mieszkania stanowiące własność innych podmiotów? Czym jest Mieszkania stanowiące własność.

Czy przydatne?

Co to jest Mieszkania stanowiące własność innych podmiotów

Definicja po angielsku: Dwellings owned by other entities.

Definicja: Mieszkania stanowiące własność:

1) organizacji prywatnych budujących albo kupujących mieszkania dla zysku: na sprzedaż albo na wynajem;

2) związków zawodowych, stowarzyszeń, fundacji, partii politycznych, samorządów zawodowych i gospodarczych;

3) Kościoła Katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych, w tym także uczelni katolickich i instytutów kościelnych

4) innych jednostek niż jednostki objęte pojęciami:
"Mieszkania stanowiące własność osób fizycznych"
"Mieszkania stanowiące własność zakładów pracy"
"Mieszkania stanowiące własność gminy"
"Mieszkania stanowiące własność Skarbu Państwa"
"Mieszkania stanowiące własność towarzystwa budownictwa społecznego"

Czym jest Mieszkania stanowiące własność innych podmiotów znaczenie w Słownik na M .