mieszkania stanowiące co to znaczy

Co znaczy Mieszkania stanowiące własność zakładów pracy? Czym jest Mieszkania będące własnością.

Czy przydatne?

Co to jest Mieszkania stanowiące własność zakładów pracy

Definicja po angielsku: Dwellings owned by companies.

Definicja: Mieszkania będące własnością:

- przedsiębiorstw państwowych, w tym Lasów Państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych (posiadających bądź nie posiadających osobowości prawnej), na przykład państwowych instytutów naukowo-badawczych, państwowych wyższych uczelni,

- przedsiębiorstw komunalnych, tzn. transportu miejskiego, wodociągowo-kanalizacyjnych, oczyszczania miasta z wyjątkiem przedsiębiorstw (zakładów) gospodarki mieszkaniowej,

- przedsiębiorstw prywatnych i innych prywatnych jednostek organizacyjnych, działających w formie firm bądź spółdzielni, z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych,
bez względu na to czy mieszkania te znajdują się w budynkach stanowiących w całości własność zakładu pracy czy w budynkach stanowiących nieruchomości wspólne (ze wspólnotami mieszkaniowymi), gdzie prócz mieszkań stanowiących własność zakładu pracy znajdują się mieszkania będące własnością osób fizycznych bądź innych osób prawnych.Mieszkania stanowiące własność zakładu pracy służą raczej zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych pracowników tego zakładu

Czym jest Mieszkania stanowiące własność zakładów pracy znaczenie w Słownik na M .