muzeum co to znaczy

Co znaczy Muzeum? Czym jest Jednostka organizacyjna, nie nastawiona na osiąganie zysku, której.

Czy przydatne?

Co to jest Muzeum

Definicja po angielsku: Museum.

Definicja: Jednostka organizacyjna, nie nastawiona na osiąganie zysku, której celem jest sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, edukacji i kultury polskiej i światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej i umożliwianie kontaktu ze zbiorami.
Cele te realizuje zwłaszcza poprzez:
1) gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zebranych muzealiów,
3) przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, i magazynowanie ich, w sposób popularny do celów naukowych,
4) zabezpieczanie i konserwację muzealiów i, stosunkowo możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych i innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,
5) urządzanie wystaw,
6) organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej,
8) udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych,
9) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
10) prowadzenie działalności wydawniczej

Czym jest Muzeum znaczenie w Słownik na M .