nakłady nowe obiekty co to znaczy

Co znaczy Nakłady na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących? Czym jest Wszystkie.

Czy przydatne?

Co to jest Nakłady na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących

Definicja po angielsku: Investment outlays on new capital asset items and improvement of existing ones.

Definicja: Wszystkie poniesione w momencie sprawozdawczym wydatki:
- nabycia środków trwałych (w tym także w formie leasingu finansowego i zakupu środków trwałych niewymagających montażu albo instalacji),
- wytworzenia dla własnych potrzeb środków trwałych,
- zakupu środków trwałych z importu, użytkowanych przedtem poprzez użytkownika zagranicznego, wspólnie z kosztami ponoszonymi przy ich nabyciu, jest to kosztami transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, ceł, i tym podobne,
- usprawnienia istniejących środków trwałych, jest to ich przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji albo modernizacji

Czym jest Nakłady na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących znaczenie w Słownik na N .