podzielony nierozliczony co to znaczy

Co znaczy Nie podzielony (nierozliczony) wynik finansowy z lat ubiegłych? Czym jest Nie rozliczona.

Czy przydatne?

Co to jest Nie podzielony (nierozliczony) wynik finansowy z lat ubiegłych

Definicja po angielsku: Undistributed (unsettled) financial result from previous years.

Definicja: Nie rozliczona równowartość części (albo całości) wyniku finansowego netto pochodzącego z lat poprzedzających rok obrotowy, za który sporządzony jest bilans, jest to nie podzielony zysk ((albo nie pokryta utrata

Czym jest Nie podzielony (nierozliczony) wynik finansowy z lat ubiegłych znaczenie w Słownik na N .