krajobrazu chronionego obszar co to znaczy

Co znaczy Obszar chronionego krajobrazu? Czym jest Teren chroniony z racji na wyróżniające się.

Czy przydatne?

Co to jest Obszar chronionego krajobrazu

Definicja po angielsku: Landscape protection area.

Definicja: Teren chroniony z racji na wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe zwłaszcza z racji na sposobność zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem, albo także z uwagi na istniejące lub odtwarzane korytarze ekologiczne.
Celem tworzenia obszarów chronionego krajobrazu może być zwłaszcza zapewnienie powiązania terenów poddanych ochronie w mechanizm obszarów chronionych.
Wprowadzenie tej formy ochrony przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody, które ustala nazwę obszaru, jego położenie, stosunkowo potrzeb otulinę i zakazy dla niego właściwe, albo na mocy uchwały porady gminy.
w razie obszaru chronionego krajobrazu utworzonego uchwałą porady gminy sporządza się obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Nie ma takiego obowiązku w relacji do obszarów chronionego krajobrazu utworzonych poprzez wojewodę

Czym jest Krajobrazu Chronionego Obszar znaczenie w Słownik na O .