socjalizacyjne placówki co to znaczy

Co znaczy Placówki socjalizacyjne? Czym jest Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego.

Czy przydatne?

Co to jest Placówki socjalizacyjne

Definicja po angielsku: Socialization Centres.

Definicja: Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, która:
1) zapewnia dziecku opiekę całodobową i wychowanie i zaspokaja jego konieczne potrzeby;
2) zapewnia zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym - odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne;
3) zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej albo umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej;
5) pracuje z rodziną dziecka;
6) organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, ekipy usamodzielniające i kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi;
7) może prowadzić hotel

Czym jest Socjalizacyjne Placówki znaczenie w Słownik na P .