wielofunkcyjne placówki co to znaczy

Co znaczy Placówki wielofunkcyjne? Czym jest Placówka wielofunkcyjna zapewnia dziecku dzienną i.

Czy przydatne?

Co to jest Placówki wielofunkcyjne

Definicja po angielsku: Multi-funkcional centres.

Definicja: Placówka wielofunkcyjna zapewnia dziecku dzienną i całodobową opiekę i wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, a również łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę dziecka

Czym jest Wielofunkcyjne Placówki znaczenie w Słownik na P .