jednostki badawczo rozwojowe co to znaczy

Jednostka lokalna co znaczy Jednostki rozwojowe krzyżówka Jednostka instytucjonalna co to jest.

Słownik finansowy na J

  • Definicja Rozwojowe Badawczo Jednostki Co znaczy wyodrębnione pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, tworzone w celu prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, których wyniki powinny znaleźć wykorzystanie
  • Definicja Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe Co znaczy badawczo-rozwojowe (JBR-y) i jednostki obsługi edukacji.Kategoria zbiorcza służąca w opracowaniach GUS z zakresu statystyki edukacji i techniki obejmująca wymienione wyżej rodzaje
  • Definicja Wyznania Terytorialne Jednostki Co znaczy wyznawcy określonej religii, związku wyznaniowego. W większych wyznaniach jednostki te tworzą układ hierarchiczny na przykład parafie (gminy, zbory), dekanaty, diecezje (okręgi
  • Definicja Nauki Obsługi Jednostki Co znaczy podstawowych zadań, takich jak działalność informacyjna, upowszechnianie wiedzy i popularyzacja osiągnięć edukacji i techniki, postęp kultury i inne funkcje wspomagające powiązane
  • Definicja Budżetowa Jednostka Co znaczy finansów publicznych, która pokrywa własne opłaty bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu
  • Definicja Prawna Jednostka Co znaczy osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.1. Osoba prawna to: Skarb Państwa i jednostka organizacyjna
  • Definicja Jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej Co znaczy materialnych w celu realizacji ustalonych zadań, funkcjonujące w formie jednostki organizacyjnej nie wyposażonej poprzez prawo w osobowość prawną, której przysługuje w
  • Definicja Instytucjonalna Jednostka Co znaczy produkcyjną (wytwarzający towary albo świadczący usługi), posiadający autonomię podejmowania decyzji w dziedzinie swej działalności i kierujący księgi rachunkowe (pełny zbiór
  • Definicja Rozwojowe Jednostki Co znaczy działalnością B+R, które w okolicy swojej podstawowej działalności, prowadzą w pierwszej kolejności prace rozwojowe mające na celu wykorzystanie istniejącej już wiedzy, uzyskanej
  • Definicja Lokalna Jednostka Co znaczy filia) położona w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym albo z którego prowadzona jest działalność przynajmniej poprzez jedną osobę pracującą.Przy określaniu

Definicje prawne i finansowe - co to jest?

Co znaczy Jednostka lokalna co znaczy Jednostki rozwojowe krzyżówka Jednostka instytucjonalna co to jest Jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej słownik. definicja.

Co to jest Jednostki badawczo-rozwojowe co znaczy Jednostki naukowe i badawczo- znaczenie.