przyrody pomniki co to znaczy

Co znaczy Pomniki przyrody? Czym jest Pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej albo ich.

Czy przydatne?

Co to jest Pomniki przyrody

Definicja po angielsku: Nature monument.

Definicja: Pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej albo ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej i odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je pośród innych tworów, zwłaszcza sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych albo obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.
O uznaniu obiektu za pomnik przyrody decyduje wojewoda w drodze rozporządzenia, które ustala nazwę obszaru albo obiektu, jego położenie, stosunkowo potrzeb otulinę i zakazy dla nich właściwe, albo w drodze uchwały porada gminy

Czym jest Przyrody Pomniki znaczenie w Słownik na P .