powierzchnia budynków co to znaczy

Co znaczy Powierzchnia budynków i budowli gospodarskich nie wykorzystana? Czym jest Powierzchnia.

Czy przydatne?

Co to jest Powierzchnia budynków i budowli gospodarskich nie wykorzystana

Definicja po angielsku: Surface area of farm buildings and structures non used.

Definicja: Powierzchnia budynków i budowli, która nie jest wykorzystana na działalność rolniczą ani pozarolniczą, na przykład hurtownia jest likwidowana albo użytkownik gospodarstwa zrezygnował z hodowli bydła i powierzchnia zajmowana dotąd poprzez zwierzęta jest pusta. Nie należy wykazywać powierzchni, która nie jest użytkowana z racji na przerwę technologiczną

Czym jest Powierzchnia budynków i budowli gospodarskich nie wykorzystana znaczenie w Słownik na P .