leśnych gruntów powierzchnia co to znaczy

Co znaczy Powierzchnia gruntów leśnych? Czym jest W rozumieniu ustawy o lasach, to są grunty:1) o.

Czy przydatne?

Co to jest Powierzchnia gruntów leśnych

Definicja po angielsku: Forest land.

Definicja: W rozumieniu ustawy o lasach, to są grunty:
1) o zwartej powierzchni przynajmniej 0,10 ha pokryte roślinnością leśną (powierzchnia zalesiona) albo przejściowo jej pozbawione (powierzchnia niezalesiona). Grunty te przeznaczone są do produkcji leśnej albo stanowią rezerwaty przyrody, wchodzące w skład parków narodowych albo wpisane do rejestrów zabytków. Kategoria ta jest określana jako "powierzchnia lasów".
2) powiązane z gospodarką leśną, zajęte pod używane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, urządzenia melioracji wodnych, tereny pod liniami energetycznymi, parkingi leśne i urządzenia turystyczne

Czym jest Leśnych Gruntów Powierzchnia znaczenie w Słownik na P .