rolnych użytków powierzchnia co to znaczy

Co znaczy Powierzchnia użytków rolnych? Czym jest Użytki rolne utrzymywane w dobrej kulturze.

Czy przydatne?

Co to jest Powierzchnia użytków rolnych

Definicja po angielsku: Utilized agricultural area (Agricultural land area).

Definicja: Użytki rolne utrzymywane w dobrej kulturze - wedle normami, czyli grunty orne (łącznie z ogrodami przydomowymi i uprawami trwałymi innymi niż sady), sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe i użytki rolne pozostałe (aktualnie nie użytkowane i nie będące w dobrej kulturze rolnej).Data obowiązywania definicje od 01.07.2007 r

Czym jest Rolnych Użytków Powierzchnia znaczenie w Słownik na P .