wodnoprawne pozwolenie co to znaczy

Co znaczy Pozwolenie wodnoprawne? Czym jest Akt administracyjny mający formę szczególnego rodzaju.

Czy przydatne?

Co to jest Pozwolenie wodnoprawne

Definicja po angielsku: Water legal permit.

Definicja: Akt administracyjny mający formę szczególnego rodzaju decyzji administracyjnej; stanowiący jeden z najistotniejszych środków prawnych, który klasyfikuje prawa i wymagania podmiotu pozwolenia powiązane z korzystaniem z wód, wykonaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych. W myśl Prawa Wodnego, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest wymagane na: szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych i na eksploatację urządzeń wodnych, wykorzystywanych do ujmowania wody podziemnej i urządzeń zabezpieczających wody przed powodzią.
aktualnie kompetencje do wydawania pozwoleń zostały powierzone w pierwszej kolejności starostom. Wojewodowie wydają pozwolenia tym zakładom, które budują albo użytkują przedmiot zaliczany do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Minister Środowiska zachował kompetencje do wydawania pozwoleń na przesyły wody jest to przemieszczanie zasobów wodnych pomiędzy rzekami

Czym jest Wodnoprawne Pozwolenie znaczenie w Słownik na P .