praca przewozowa przy co to znaczy

Co znaczy Praca przewozowa przy przewozie ładunków? Czym jest Suma prac przewozowych wykonanych.

Czy przydatne?

Co to jest Praca przewozowa przy przewozie ładunków

Definicja po angielsku: Tonne-kilometres.

Definicja: Suma prac przewozowych wykonanych przy przewozach ładunków wszystkimi rodzajami transportu towarowego, jest to transportu kolejowego, samochodowego, rurociągowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej i żeglugi morskiej.Jednostką miary jest tonokilometr (tkm). Jeden tonokilometr to przewóz 1 tony ładunku na odległość 1 km

Czym jest Praca przewozowa przy przewozie ładunków znaczenie w Słownik na P .