wdrożeniowe prace co to znaczy

Co znaczy Prace wdrożeniowe? Czym jest Prace podejmowane na podstawie decyzji przedsiębiorstwa o.

Czy przydatne?

Co to jest Prace wdrożeniowe

Definicja po angielsku: Implementation work.

Definicja: Prace podejmowane na podstawie decyzji przedsiębiorstwa o wykorzystaniu wyników prac badawczo-rozwojowych, w tym także o wykorzystaniu projektów wynalazczych zarówno własnych, jak i nabytych w formie licencji, powiązane z uruchomieniem produkcji nowych wyrobów albo modernizacją wyrobów wytwarzanych i wprowadzeniem nowych metod wytwarzania, które poprzedzają rozpoczęcie produkcji na skalę przemysłową.
Prace wdrożeniowe łącznie z nadzorem autorskim obejmują zwłaszcza prace powiązane:
1) ze sporządzeniem pełnej dokumentacji technicznej,
2) z opracowaniem projektów norm i dokumentacji w dziedzinie typizacji,
3) z wykonaniem prototypu przemysłowego, pierwszego kompletu narzędzi i oprzyrządowania i kompletacją urządzeń technologicznych,
4) z wykonaniem próbnej serii nowego wyrobu, przeprowadzeniem prób i wprowadzeniem poprawek po próbach.
Zakończenie prac wdrożeniowych następuje w chwili uruchomienia na skalę przemysłową produkcji nowego albo zmodernizowanego wyrobu bądź wdrożenia nowej technologii

Czym jest Wdrożeniowe Prace znaczenie w Słownik na P .