pracujący według bael 2002 co to znaczy

Co znaczy Pracujący według BAEL i NSP 2002? Czym jest Osoby w wieku 15 lat i więcej, które w.

Czy przydatne?

Co to jest Pracujący według BAEL i NSP 2002

Definicja po angielsku: Employed persons by LFS and Population and Housing Census 2002.

Definicja: Osoby w wieku 15 lat i więcej, które w momencie badanego tygodnia:
- wykonywały jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek albo dochód tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym ( albo dzierżawionym) gospodarstwie rolnym ( albo prowadziły swoją działalność gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego ( albo rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem,
- nie wykonywały pracy (na przykład na skutek dolegliwości, urlopu, przerwy w działalności zakładu, trudnych warunków atmosferycznych, strajku), lecz oficjalnie miały pracę jako pracownicy najemni bądź pracujący na własny rachunek.
Do pracujących - wedle międzynarodowymi standardami - zaliczani są także uczniowie, z którymi zakłady pracy ( albo osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu ( albo przyuczenie do określonej pracy, jeśli otrzymują płaca.
poprzez "jakąkolwiek pracę" należy rozumieć pracę realizowaną >poprzez co najmniej 1 godzinę.

pojęcie pracującego służąca w BAEL od 2006 r.
Za pracującą uznano każdą osobę w wieku 15 lat i więcej, która w badanym tygodniu:
- wykonywała pracę przynoszącą zarobek ( albo dochód jako pracownik najemny, pracujący na własny rachunek ( albo pomagający członek rodziny,
- miała pracę, lecz jej nie wykonywała:
a) na skutek dolegliwości, urlopu macierzyńskiego ( albo wypoczynkowego,
b) z innych powodów, nie mniej jednak długość przerwy w pracy wynosiła:
- do 3 miesięcy,
- ponad 3 miesięcy, lecz osoba ta była pracownikiem najemnym i w tym czasie otrzymywała przynajmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia

Czym jest Pracujący według BAEL i NSP 2002 znaczenie w Słownik na P .