produkcja żywca wołowego co to znaczy

Co znaczy Produkcja żywca wołowego - bydła pozostałego? Czym jest Produkcja żywca rzeźnego wołowego.

Czy przydatne?

Co to jest Produkcja żywca wołowego - bydła pozostałego

Definicja po angielsku: Production of other cattle for slaughter (cattle apart from calves).

Definicja: Produkcja żywca rzeźnego wołowego (w sztukach, decytonach) obejmująca wyłącznie bydło dorosłe, w wieku 1 roku i starsze (jałówki, krowy, buhaje, wolce, opasy), uzyskana w momencie sprawozdawczym w gospodarstwie rolnym, na którą złożona jest ubój w gospodarstwie (ubój gospodarczy) bydła dorosłego i sprzedaż bydła dorosłego rzeźnego do skupu (do przedsiębiorstw przemysłu mięsnego) i innym dbiorcom

Czym jest Produkcja żywca wołowego - bydła pozostałego znaczenie w Słownik na P .