państwowe przedsiębiorstwo co to znaczy

Co znaczy Przedsiębiorstwo państwowe? Czym jest Przedsiębiorstwo utworzone poprzez organ.

Czy przydatne?

Co to jest Przedsiębiorstwo państwowe

Definicja po angielsku: State-owned enterprise.

Definicja: Przedsiębiorstwo utworzone poprzez organ założycielski, którym jest adekwatnie minister albo wojewoda. Jest wpisywane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis przedsiębiorstwa do tego rejestru następuje po zatwierdzeniu poprzez sąd statutu przedsiębiorstwa i jest równoznaczny z nadaniem mu osobowości prawnej. Fundamentem prawną działania przedsiębiorstwa państwowego jest ustawa z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych, albo odrębna ustawa nadająca konkretnemu przedsiębiorstwu osobowość prawną.Wyróżnikiem przedsiębiorstwa państwowego w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON jest kod szczególnej formy prawnej FP = 24

Czym jest Państwowe Przedsiębiorstwo znaczenie w Słownik na P .