przewozy pasażerów co to znaczy

Co znaczy Przewozy pasażerów transportem kolejowym? Czym jest Obejmują wszystkich pasażerów.

Czy przydatne?

Co to jest Przewozy pasażerów transportem kolejowym

Definicja po angielsku: Transport of passengers by rail.

Definicja: Obejmują wszystkich pasażerów przewiezionych na sieci kolei normalnotorowych i wąskotorowych pociągami osobowymi, pośpiesznymi i ekspresowymi (łącznie z pasażerami przewiezionymi w wagonach sypialnych i w wagonach z miejscami do leżenia) z biletami płatnymi i pasażerów korzystających z bezpłatnych przejazdów na podstawie odpowiednich regulaminów w ramach komunikacji wewnętrznej i międzynarodowej.1. Liczbę pasażerów przewiezionych w komunikacji wewnętrznej określa się na podstawie liczby sprzedanych biletów uprawniających do przejazdów.
2. Liczbę pasażerów przewiezionych w komunikacji międzynarodowej określa się:
a) przy wyjeździe z Polski za granicę z bezpośrednimi biletami komunikacji międzynarodowej - na podstawie sprzedanych biletów,
b) przy przyjeździe do Polski z zagranicy i przy przejeździe poprzez terytorium Polski tranzytem z bezpośrednimi biletami komunikacji międzynarodowej, nabytymi poza granicami Polski - na podstawie odpowiednich dokumentów nadesłanych poprzez zarządy kolei zagranicznych tych państw, na terenie których były nabyte poprzez pasażerów odpowiednie bilety.
Przy ustalaniu liczby pasażerów przewiezionych w komunikacji międzynarodowej, każdy bilet przyjmuje się za tylu pasażerów, dla ilu został on wystawiony

Czym jest Przewozy pasażerów transportem kolejowym znaczenie w Słownik na P .