przychody działalności co to znaczy

Co znaczy Przychody z działalności gastronomicznej (łącznie z podatkiem VAT)? Czym jest Wartość.

Czy przydatne?

Co to jest Przychody z działalności gastronomicznej (łącznie z podatkiem VAT)

Definicja po angielsku: Revenues from catering activity (including VAT).

Definicja: Wartość przychodów uzyskanych z działalności gastronomicznej obejmuje przychody ze sprzedanych:
- towarów handlowych;
- wyrobów (produkcji gastronomicznej);
- świadczonych usług w placówkach

Czym jest Przychody z działalności gastronomicznej (łącznie z podatkiem VAT) znaczenie w Słownik na P .