przychody tytułu przewozów co to znaczy

Co znaczy Przychody z tytułu przewozów ładunków i pasażerów? Czym jest Wpływy za świadczone usługi.

Czy przydatne?

Co to jest Przychody z tytułu przewozów ładunków i pasażerów

Definicja po angielsku: Goods and passenger transport revenues.

Definicja: Wpływy za świadczone usługi przewozowe poprzez transport kolejowy, samochodowy, komunikację miejską (autobusową, tramwajową, trolejbusową i metro) transport rurociągowy, lotniczy, żeglugę śródlądową i morską wyrażone w rzeczywistych cenach sprzedaży z uwzględnieniem upustów, rabatów i bonifikat.1. W transporcie kolejowym - wpływy za przewozy ładunków i pasażerów kolejami normalnotorowymi i wąskotorowymi i kolejami linowymi.
2. W transporcie samochodowym towarowym - wpływy za przewozy ładunków wykonywane we własnym zakresie poprzez przewoźnika i za wynajem taboru łącznie z kierowcą.
3. W transporcie samochodowym pasażerskim i komunikacji miejskiej - wpływy za przewozy pasażerów dotyczą wpływów z tytułu przewozów pasażerów z biletami jednorazowymi, miesięcznymi i innymi wieloprzejazdowymi i za przewozy pracownicze na podstawie umów z zakładami pracy i za przewozy wycieczkowe.
4. W transporcie lotniczym - wpływy za przewozy ładunków (jest to przesyłki towarowe, pocztowe i bagaż płatny) i pasażerów przewiezionych w lotach rozkładowych, dodatkowych i wynajętych na liniach krajowych i zagranicznych.
5. W transporcie rurociągowym - wpływy za przetłoczenie ropy i produktów naftowych.
6. W żegludze śródlądowej - wpływy za przewozy ładunków i pasażerów taborem pływającym żeglugi śródlądowej po drogach polskich i obcych.
7. W żegludze morskiej - wpływy za przewozy ładunków i pasażerów w rejsach skończonych statkami towarowymi i promami swoimi i dzierżawionymi od innych armatorów

Czym jest Przychody z tytułu przewozów ładunków i pasażerów znaczenie w Słownik na P .