przyrost rzeczowych środków co to znaczy

Co znaczy Przyrost rzeczowych środków obrotowych? Czym jest Wartość przyrostu zapasów materiałów.

Czy przydatne?

Co to jest Przyrost rzeczowych środków obrotowych

Definicja po angielsku: Changes in Inventories.

Definicja: Wartość przyrostu zapasów materiałów (łącznie z paliwami), produkcji niezakończonej, wyrobów gotowych, towarów i materialnej części rozliczeń międzyokresowych wydatków własnych. W gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie - wartość przyrostu produkcji roślinnej i zwierzęcej i inwentarza żywego (stada obrotowego)

Czym jest Przyrost rzeczowych środków obrotowych znaczenie w Słownik na P .