rachunek kapitałowy co to znaczy

Co znaczy Rachunek kapitałowy i finansowy bilansu płatniczego? Czym jest Rozliczenia wpływów i.

Czy przydatne?

Co to jest Rachunek kapitałowy i finansowy bilansu płatniczego

Definicja po angielsku: Capital and financial account.

Definicja: Rozliczenia wpływów i wypłat dotyczące transferów kapitałowych (darów i środków z tytułu pomocy bezzwrotnej z wyraźnym przeznaczeniem na finansowanie środków trwałych; umorzeń długu) i rozliczenia operacji nabywania/ zbywania aktywów niefinansowych i nie wytwarzanych (zakup i sprzedaż praw własności, patentów, praw autorskich, znaków handlowych i tym podobne). Rachunek finansowy zawiera aktywa i pasywa finansowe obejmujące inwestycje bezpośrednie, portfelowe i pozostałe inwestycje

Czym jest Rachunek kapitałowy i finansowy bilansu płatniczego znaczenie w Słownik na R .