rada dzielnicy warszawy co to znaczy

Co znaczy Rada dzielnicy m.st. Warszawy? Czym jest Dzielnice miasta stołecznego Warszawy stanowią.

Czy przydatne?

Co to jest Rada dzielnicy m.st. Warszawy

Definicja po angielsku: Councillors of the Capital City Warszawa district councils.

Definicja: Dzielnice miasta stołecznego Warszawy stanowią jednostki pomocnicze stolicy Rzeczypospolitej Polskiej. Organem stanowiącym i kontrolnym dzielnicy jest porada dzielnicy. Wybory do rad dzielnic przeprowadza się łącznie z wyborami do Porady m. st. Warszawy.Do radnych dzielnicy stosuje się adekwatnie regulaminy dotyczące radnych gminy. Kadencja porady dzielnicy zaczyna się w dniu wyborów i upływa w dniu poprzedzającym kolejne wybory. Pracami porady dzielnicy kieruje przewodniczący porady dzielnicy.Dane przedstawiane od 2002 roku

Czym jest Rada dzielnicy m.st. Warszawy znaczenie w Słownik na R .