powiatu rada co to znaczy

Co znaczy Rada powiatu? Czym jest Porada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.

Czy przydatne?

Co to jest Rada powiatu

Definicja po angielsku: Powiat councillors.

Definicja: Porada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Kadencja porady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Do wyłącznej właściwości porady powiatu należy pomiędzy innymi: stanowienie aktów prawa miejscowego, wybór i odwołanie zarządu, podejmowanie uchwał w kwestii wysokości podatków i opłat w granicach ustalonych ustawami, podejmowanie uchwał w kwestiach majątkowych powiatu, podejmowanie uchwał w kwestii przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i w kwestii powierzania prowadzenia zadań publicznych. Porada powiatu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jednego albo dwóch wiceprzewodniczących. Przewodniczący organizuje pracę porady powiatu i prowadzi jej obrady.Dane przedstawiane od 1999 roku

Czym jest Powiatu Rada znaczenie w Słownik na R .