gminne referendum co to znaczy

Co znaczy Referendum gminne? Czym jest W referendum gminnym, mieszkańcy gminy jako członkowie.

Czy przydatne?

Co to jest Referendum gminne

Definicja po angielsku: Gmina referendums.

Definicja: W referendum gminnym, mieszkańcy gminy jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania własną wolę co do metody rozstrzygania kwestie dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w dziedzinie zadań i kompetencji organów danej jednostki albo w kwestii odwołania organu stanowiącego tej jednostki.Referendum bazuje na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej albo negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo pytania, lub na dokonaniu wyboru między zaproponowanymi wariantami. W referendum mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze danej gminy, posiadające czynne prawo wyborcze do porady gminy. Referendum przeprowadza się z inicjatywy organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego albo na wniosek mieszkańców gminy. Obiektem referendum gminnego może być także samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w dziedzinie zadań i kompetencji organów gminy; w takich kwestiach rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum.Dane przedstawiane od 2001 roku

Czym jest Gminne Referendum znaczenie w Słownik na R .