powiatowe referendum co to znaczy

Co znaczy Referendum powiatowe? Czym jest W referendum powiatowym, mieszkańcy powiatu, jako.

Czy przydatne?

Co to jest Referendum powiatowe

Definicja po angielsku: Powiat referendums.

Definicja: W referendum powiatowym, mieszkańcy powiatu, jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania własną wolę co do metody rozstrzygania kwestie dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w dziedzinie zadań i kompetencji organów danej jednostki albo w kwestii odwołania organu stanowiącego tej jednostki.Referendum bazuje na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej albo negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo pytania, lub na dokonaniu wyboru między zaproponowanymi wariantami. W referendum mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze danego powiatu, posiadające czynne prawo wyborcze do porady powiatu. Referendum przeprowadza się z inicjatywy organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego albo na wniosek mieszkańców powiatu

Czym jest Powiatowe Referendum znaczenie w Słownik na R .