wojewódzkie referendum co to znaczy

Co znaczy Referendum wojewódzkie? Czym jest W referendum wojewódzkim, mieszkańcy województwa, jako.

Czy przydatne?

Co to jest Referendum wojewódzkie

Definicja po angielsku: Voivodship referendums.

Definicja: W referendum wojewódzkim, mieszkańcy województwa, jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania własną wolę co do metody rozstrzygania kwestie dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w dziedzinie zadań i kompetencji organów danej jednostki albo w kwestii odwołania organu stanowiącego tej jednostki.Referendum bazuje na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej albo negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo pytania, lub na dokonaniu wyboru między zaproponowanymi wariantami. W referendum mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze danego województwa, posiadające czynne prawo wyborcze do sejmiku województwa. Referendum przeprowadza się z inicjatywy organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego albo na wniosek mieszkańców województwa.
Od 1999 roku

Czym jest Wojewódzkie Referendum znaczenie w Słownik na R .