relacja zobowiązań co to znaczy

Co znaczy Relacja zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług do należności z tytułu.

Czy przydatne?

Co to jest Relacja zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług do należności z tytułu dostaw i usług

Definicja po angielsku: The relation of short-term liabilities resulting from deliveries and services to dues resulting from deliveries and services.

Definicja: Stosunek zobowiązań krótkoterminowych do należności z tytułu dostaw i usług, wyrażona w procentach

Czym jest Relacja zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług do należności z tytułu dostaw i usług znaczenie w Słownik na R .