kapitalne remonty co to znaczy

Co znaczy Remonty kapitalne? Czym jest Roboty remontowe mające na celu przywrócenie budynkom.

Czy przydatne?

Co to jest Remonty kapitalne

Definicja po angielsku: Major overhauls.

Definicja: Roboty remontowe mające na celu przywrócenie budynkom (mieszkaniom) pierwotnej albo prawie pierwotnej wartości technicznej i użytkowej. O zaliczeniu wykonanych remontów do kategorii remontu kapitalnego decyduje kryterium ilości (przynajmniej 60%) wszystkich podstawowych przedmiotów budowlanych i instalacyjnych poddanych naprawom kluczowym bądź zamianom, których przeprowadzenie wymagało wykwaterowania osób z lokali mieszkalnych (wszystkich bądź niektórych).1. Poprzez naprawę kluczową rozumie się gruntowny remont obejmujący ((przynajmniej 50% stanu fizycznego poszczególnych przedmiotów albo instalacji.
2. Do podstawowych przedmiotów budowlanych zalicza się: ściany konstrukcyjne, konstrukcje i krycie dachu, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, stolarkę otworową, podłogi i piece grzewcze.
3.
Do instalacji w budynkach zalicza się instalację: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu sieciowego, elektryczną i dźwigową

Czym jest Kapitalne Remonty znaczenie w Słownik na R .