rodzinna renta co to znaczy

Co znaczy Renta rodzinna? Czym jest Świadczenie pieniężne przysługujące uprawnionym członkom.

Czy przydatne?

Co to jest Renta rodzinna

Definicja po angielsku: Family pension.

Definicja: Świadczenie pieniężne przysługujące uprawnionym członkom rodziny osoby, która w momencie śmierci miała ustalone prawo do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń, a również pobierała zasiłek albo świadczenie przedemerytalne. Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna

Czym jest Rodzinna Renta znaczenie w Słownik na R .