obrotowy co to znaczy

Co znaczy Rok obrotowy? Czym jest Rok kalendarzowy, chyba iż regulaminy prawa, statut albo umowa.

Czy przydatne?

Co to jest Rok obrotowy

Definicja po angielsku: Turnover year.

Definicja: Rok kalendarzowy, chyba iż regulaminy prawa, statut albo umowa jednostki prowadzącej rachunkowość przewidują inny (służący także do celów podatkowych) moment trwający 12 następnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
w razie, gdy jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego, to księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe jednostki za ten moment można połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniami finansowymi za rok kolejny. >>w razie zmiany roku obrotowego - pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż następnych 12 miesięcy

Czym jest Obrotowy Rok znaczenie w Słownik na R .