budynku wzniesienia co to znaczy

Co znaczy Rok wzniesienia budynku? Czym jest Rok, gdzie budowa została zakończona, tzn. budynek.

Czy przydatne?

Co to jest Rok wzniesienia budynku

Definicja po angielsku: Year of construction.

Definicja: Rok, gdzie budowa została zakończona, tzn. budynek został oddany do użytku.
jeśli budynek oddawany był do użytku częściami (poszczególne klatki, skrzydła) przyjmuje się rok oddania do użytku ostatniej części budynku.>jeśli budynek został zrekonstruowany po całkowitym zniszczeniu, przyjmuje się rok zakończenia rekonstrukcji. .>jeśli zaś budynek poddany był kapitalnemu remontowi, nie bierze się pod uwagę tego faktu, ale wykazuje się rok wzniesienia tego budynku.
w razie, gdy do istniejącego już od kilku lat budynku dobudowano dodatkowe pomieszczenie, na przykład jedną albo dwie izby albo nadbudowano piętro, przyjmuje się rok wybudowania podstawowej części budynku, a nie rok, gdzie nastąpiła dobudowa albo nadbudowa

Czym jest Budynku Wzniesienia Rok znaczenie w Słownik na R .