mieszkańców liczba równoważna co to znaczy

Co znaczy Równoważna liczba mieszkańców? Czym jest Liczba wyrażająca wielokrotność ładunku.

Czy przydatne?

Co to jest Równoważna liczba mieszkańców

Definicja po angielsku: Population equivalents.

Definicja: Liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w relacji do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca pośrodku doby. W Polsce przyjęto ładunek BZT5 pochodzący od 1 mieszkańca równy 60 g O2/dobę

Czym jest Mieszkańców Liczba Równoważna znaczenie w Słownik na R .