importu rozdysponowanie co to znaczy

Co znaczy Rozdysponowanie importu? Czym jest Opracowanie danych o przeznaczeniu towarów wg.

Czy przydatne?

Co to jest Rozdysponowanie importu

Definicja po angielsku: Distribution of imports.

Definicja: Opracowanie danych o przeznaczeniu towarów wg kierunków wykorzystywania. Zestawia się wg Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu (SITC Rev. 3) w podziale na rodzaje:
- dobra inwestycyjne
- zużycie pośrednie
- wyroby konsumpcyjne
Każdy wyrób jest jednoznacznie przypisany jednemu rodzajowi importu.Do przeliczania danych dotyczących handlu zagranicznego na kategorie powiązane z przeznaczeniem końcowym, które mają znaczenie dla Mechanizmu Rachunków Narodowych (SNA - Mechanizm of National Accounts), tzn. na środki trwałe, zużycie pośrednie i wyroby konsumpcyjne , wykorzystuje się Klasyfikację Towarową Handlu Zagranicznego wg Głównych Kategorii Ekonomicznych (BEC - Classification aby Broad Economic Categories).
regulacja BEC wyodrębnia 7 podstawowych kategorii:
- żywność i napoje
- paliwa i smary
- dobra inwestycyjne (z wyjątkiem środków transportu)
- środki transportu i ich akcesoria
- wyroby konsumpcyjne gdzie indziej nie wymienione
- inne wyroby gdzie indziej nie wymienione

Czym jest Importu Rozdysponowanie znaczenie w Słownik na R .