bieżące transfery różne co to znaczy

Co znaczy Różne transfery bieżące? Czym jest Transfery pomiędzy jednostkami krajowymi i pomiędzy.

Czy przydatne?

Co to jest Różne transfery bieżące

Definicja po angielsku: Other current transfers (2).

Definicja: Transfery pomiędzy jednostkami krajowymi i pomiędzy jednostkami krajowymi i zagranicznymi. Obejmują:
- bieżące transfery zagraniczne (prywatne i publiczne),
- koszty administracyjne od gospodarstw domowych, na które składają się: koszty skarbowe, grzywny, mandaty, kary, koszty pobierane przez wzgląd na dokonywaniem poprzez organy państwowe czynności urzędowych związanych z załatwieniem podań, wydawaniem zezwoleń, świadectw i koszty od pism stwierdzających wybrane czynności cywilno-prawne: pełnomocnictwa, poręczenia i tym podobne, koszty od posiadania psów i różne koszty

Czym jest Bieżące Transfery Różne znaczenie w Słownik na R .