działalności rozpoczęcie co to znaczy

Co znaczy Rozpoczęcie działalności? Czym jest Dokonanie pierwszej czynności w dziedzinie.

Czy przydatne?

Co to jest Rozpoczęcie działalności

Definicja po angielsku: Starting of activity.

Definicja: Dokonanie pierwszej czynności w dziedzinie działalności, dla której prowadzenia powstał albo został powołany podmiot gospodarki narodowej.1. Dla osoby fizycznej podejmującej działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej pierwszą czynnością świadczącą o rozpoczęciu działalności będzie wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dla firm prawa handlowego i innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będzie to pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców albo do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji socjalnych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
3. Dla innych podmiotów rejestru REGON będą to czynności, które wg obowiązujących regulaminów prawa będą stanowiły o podjęciu poprzez dany podmiot działalności

Czym jest Działalności Rozpoczęcie znaczenie w Słownik na R .