oczyszczających urządzeń co to znaczy

Co znaczy Skuteczność urządzeń oczyszczających? Czym jest Rozmiar charakterystyczna dla urządzeń.

Czy przydatne?

Co to jest Skuteczność urządzeń oczyszczających

Definicja po angielsku: Effectivity of equipment reducing pollutants.

Definicja: Rozmiar charakterystyczna dla urządzeń, określająca, jaki proc. całkowitej ilości danego zanieczyszczenia wprowadzonego do urządzenia został poprzez to urządzenie zatrzymany. Nazywana jest również stopniem redukcji zanieczyszczeń. Parametr ten wyraża się procentowym stosunkiem ilości zanieczyszczenia zatrzymanego do ilości zanieczyszczenia wytworzonego (jest to zatrzymanego i wyemitowanego). Wartość tego parametru może wahać się od 0 do 100%. Im bliższa jest 100%, tym większy jest potencjał ochrony danego źródła zanieczyszczeń.
Przy klasyfikacji urządzeń wg poziomu skuteczności przyjmuje się, za Biurem Projektowym "OPAM", następujące przedziały jako średnie dla przeważnie służących technologii i dla średniego stężenia zanieczyszczeń na wlocie do urządzenia:

Rodzaj urządzenia / Skuteczność eksploatacyjna w %:
- cyklony - niska (poniżej 70), średnia (70 - 80), wysoka (ponad 80)
- multicyklony - niska (75), średnia (75 - 85), wysoka (85)
- filtry tkaninowe - niska (93), średnia (93 - 98), wysoka (98)
- elektrofiltry - niska (90), średnia (90 - 95), wysoka (95)
- urządzenia mokre - niska (85), średnia (85 - 95), wysoka (89)

Rzeczywista skuteczność działania urządzenia jest równa albo mniejsza od zakładanej skuteczności eksploatacyjnej. Uwzględnia gdyż warunki pracy urządzenia (na przykład skład chemiczny przepływających pyłów i gazów, skład ziarnowy pyłu, przepływ gazu, temperaturę, wilgotność i ciśnienie gazu i inne), a również jego dyspozycyjność. Stanowi iloczyn skuteczności eksploatacyjnej i dyspozycyjności urządzenia wyrażonej liczbą godz. pracy pośrodku roku

Czym jest Oczyszczających Urządzeń Skuteczność znaczenie w Słownik na S .