spółdzielnia co to znaczy

Co znaczy Spółdzielnia? Czym jest Dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym.

Czy przydatne?

Co to jest Spółdzielnia

Definicja po angielsku: Co-operative.

Definicja: Dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi działalność gospodarczą.1. Działa na podstawie odpowiednich ustaw i zarejestrowanego statutu.
2. Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu, jeśli założycielami są osoby fizyczne, i trzech, jeśli założycielami są osoby prawne. W spółdzielniach produkcji rolnej i spółdzielniach społecznych liczba założycieli - osób fizycznych nie może być mniejsza od pięciu.
5. Organami spółdzielni są:
a) walne zebranie,
b) porada nadzorcza, zwana dalej "poradą",
c) zarząd,
d) w spółdzielniach, gdzie walne zebranie jest zastąpione poprzez zgromadzenie przedstawicieli - zgromadzenia grup członkowskich

Czym jest Spółdzielnia znaczenie w Słownik na S .