spożycie co to znaczy

Co znaczy Spożycie? Czym jest Opłaty poniesione poprzez jednostki instytucjonalne na towary i.

Czy przydatne?

Co to jest Spożycie

Definicja po angielsku: Final consumption expenditure.

Definicja: Opłaty poniesione poprzez jednostki instytucjonalne na towary i usługi zużyte dla zaspokojenia bezpośrednich, indywidualnych i zbiorowych potrzeb społeczeństwa. Dzieli się na spożycie prywatne (jest to: spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych i spożycie w sektorze instytucji niekomercyjnych) i spożycie publiczne ((((jest to::: spożycie indywidualne i ogólnospołeczne)

Czym jest Spożycie znaczenie w Słownik na S .