sprzedaż detaliczna towarów co to znaczy

Co znaczy Sprzedaż detaliczna towarów (łącznie z podatkiem VAT)? Czym jest Sprzedaż towarów.

Czy przydatne?

Co to jest Sprzedaż detaliczna towarów (łącznie z podatkiem VAT)

Definicja po angielsku: Retail sale of goods (including VAT).

Definicja: Sprzedaż towarów własnych i komisowych (nowych i używanych) w punktach sprzedaży detalicznej, placówkach gastronomicznych i innych punktach sprzedaży (na przykład składy, magazyny) w ilościach wskazujących na zakup dla potrzeb indywidualnych nabywców. W wartości sprzedaży detalicznej, uwzględnia się wartość wytworzonych potraw i usług, sprzedanych wyłącznie we własnych placówkach gastronomicznych i wartość wytworzonych wyrobów sprzedanych we własnych punktach sprzedaży detalicznej.
Sprzedaż detaliczna uwzględnia także dane z jednostek prowadzonych poprzez agentów, nie uwzględnia z kolei wartości sprzedaży targowiskowej dokonanej poprzez sprzedawców uiszczających jedynie opłatę placową. Sprzedaż detaliczna wykonywana jest w cenach płaconych poprzez konsumentów (ceny realizacji), łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT

Czym jest Sprzedaż detaliczna towarów (łącznie z podatkiem VAT) znaczenie w Słownik na S .