ludności przyrostu stopa co to znaczy

Co znaczy Stopa przyrostu ludności? Czym jest Iloraz liczby ludności wg stanu na koniec badanego.

Czy przydatne?

Co to jest Stopa przyrostu ludności

Definicja po angielsku: Growth rate of population.

Definicja: Iloraz liczby ludności wg stanu na koniec badanego okresu do liczby ludności wg stanu na koniec poprzedniego okresu zmniejszony o 1. Relacja ten zazwyczaj wyrażany jest w procentach

Czym jest Ludności Przyrostu Stopa znaczenie w Słownik na S .