energii bilans syntetyczny co to znaczy

Co znaczy Syntetyczny bilans energii? Czym jest Zbiorczy bilans paliw i energii uwzględniający.

Czy przydatne?

Co to jest Syntetyczny bilans energii

Definicja po angielsku: Synthetic energy balance.

Definicja: Zbiorczy bilans paliw i energii uwzględniający źródła przychodu i kluczowe kierunki rozdysponowania nośników energii wg metody ich użytkowania w gospodarce narodowej. Obliczany jest wg wzoru:
B = Pb + O + I - E - Zo [ Zp + Zb] + / - S,
gdzie
B -syntetyczny bilans energii,
Pb - produkcja wytworzona,
O - odzysk energii,
I - import nośników energii,
E - eksport nośników energii,
Zo - zużycie ogółem nośników energii,
Zp - zużycie na wsad przemiany energetycznej,
Zb - zużycie bezpośrednie nośników energii,
S - utraty i różnice bilansowe nośników energii

Czym jest Energii Bilans Syntetyczny znaczenie w Słownik na S .