jednolitego kursu system co to znaczy

Co znaczy System kursu jednolitego? Czym jest Mechanizm zawierania transakcji, gdzie wszystkie.

Czy przydatne?

Co to jest System kursu jednolitego

Definicja po angielsku: Single price system.

Definicja: Mechanizm zawierania transakcji, gdzie wszystkie transakcje giełdowe dla danego papieru wartościowego zawierane są na danej sesji po tej samej cenie, zapewniającej max. wolumen obrotów

Czym jest Jednolitego Kursu System znaczenie w Słownik na S .