publiczna szkoła co to znaczy

Co znaczy Szkoła publiczna? Czym jest Jednostka edukacyjna powołana na podstawie aktu.

Czy przydatne?

Co to jest Szkoła publiczna

Definicja po angielsku: Public school.

Definicja: Jednostka edukacyjna powołana na podstawie aktu założycielskiego poprzez organ administracji rządowej albo jednostkę samorządu terytorialnego albo inną osobę prawną albo fizyczna. Zapewnia ona bezpłatne nauczanie i realizuje ustalone poprzez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania programy nauczania, zasady oceniania i klasyfikowania uczniów

Czym jest Publiczna Szkoła znaczenie w Słownik na S .