teatr co to znaczy

Co znaczy Teatr? Czym jest 1. Organizacja albo organizacja zajmująca się profesjonalnie regularnym.

Czy przydatne?

Co to jest Teatr

Definicja po angielsku: Theatre.

Definicja: 1. Organizacja albo organizacja zajmująca się profesjonalnie regularnym wystawianiem utworów scenicznych (dramatycznych, lalkowych, muzycznych i rozrywkowych) posiadająca stały zespół (aktorów, śpiewaków, tancerzy, muzyków, reżyserów, scenografów i tym podobne), z reguły posiadająca budynek albo pomieszczenie przystosowane do wystawiania utworów scenicznych, przy użyciu różnych technik przekazu: wyraz, ruch, muzyka, dźwięk, plastyka (niezależnie od liczby występujących w nich osób). Teatr może być stały albo objazdowy, a z racji na przedstawianą formę sceniczną odznacza się: teatr dramatyczny, teatr lalkowy, teatr muzyczny (opera, operetka, tańca, balet, musical, rewiowy)
2. Organizacja kultury; profesjonalna jednostka wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, prowadząca często jednorodną działalność sceniczną, niezależnie od liczby posiadanych scen

Czym jest Teatr znaczenie w Słownik na T .