technicy pracownicy co to znaczy

Co znaczy Technicy i pracownicy równorzędni zatrudnieni w działalności B+R? Czym jest Osoby.

Czy przydatne?

Co to jest Technicy i pracownicy równorzędni zatrudnieni w działalności B+R

Definicja po angielsku: Technicians and equivalent staff employed on R&D activity.

Definicja: Osoby, których kluczowe zadania wymagają wiedzy technicznej i doświadczenia w przynajmniej jednej dziedzinie nauk technicznych, fizycznych i przyrodniczych albo także nauk socjalnych i humanistycznych. Uczestniczą oni w działalności B+R przez wykonywanie zadań naukowych i technicznych związanych z zastosowaniem pojęć i metod operacyjnych, zwykle pod kierunkiem badaczy. Pracownicy równorzędni wykonują odpowiednie zadania B+R pod kierunkiem badaczy w zakresie nauk socjalnych i humanistycznych. W badaniu działalności B+R prowadzonym poprzez GUS do pracowników technicznych i pracowników równorzędnych zalicza się pracowników inżynieryjno-technicznych z wykształceniem średnim i policealnym (pomaturalnym) zatrudnionych w placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk i jednostkach badawczo-rozwojowych i pracowników naukowo-technicznych z wykształceniem średnim i policealnym (pomaturalnym) zatrudnionych w szkołach wyższych. W jednostkach innych prowadzących albo koordynujących prace B+R do kategorii tej zalicza się pracowników uczestniczących w realizacji tych prac przez wykonywanie zadań opierających na praktycznym wykorzystaniu ustalonych koncepcji albo metod i posiadających:
1) wykształcenie średnie techniczne albo odpowiadające wykonywanej specjalności i określoną liczbę lat praktyki zawodowej, zatrudnionych na przykład na stanowiskach mistrza, metoda, samodzielnego pracownika i tym podobne,
2) wykształcenie średnie techniczne albo zasadnicze zawodowe i określoną praktykę zawodową, zatrudnionych na przykład na stanowiskach kreślarza, laboranta, pomocy technicznej itp

Czym jest Technicy i pracownicy równorzędni zatrudnieni w działalności B+R znaczenie w Słownik na T .